Askeri teknoloji, savunma ve harekât sistemleri ile askeri sosyoloji çalışmaları yürütülür.

Sivil toplum ve kamu kurumlarına yönelik ilgi, tavsiye, işbirliği konuları geliştirilir.

 Türkiye’ye yönelik algıların deşifre edilmeleri ve karşı algı stratejilerinin oluşturulmaları sağlanır.Bağımsız olarak dış politika analizleri oluşturulur.

 Kamuoyuna açık ülke ve bölgesel cari istihbarat çalışmaları ile kamu kurumlarına yönelik detaylı bölge analiz-risk seviyeleri raporlanır.

 Stratejik istihbarat, istihbarata karşı koyma ve örtülü operasyon konularında akademik perspektifler oluşturulur.